Modernizacja dachów

Bardzo często dachy płaskie wykonane wiele lat temu wymagają modernizacji. Spowodowane jest to najczęściej przez:

 • degradację zastosowanych materiałów poprzez czynniki atmosferyczne
 • uszkodzenie mechaniczne izolacji przez nieprawidłowy montaż akcesoriów dachowych czy używaniu nieodpowiednich narzędzi i materiałów przy serwisowaniu połaci
 • zmianę przeznaczenia obiektu, a co za tym idzie, zmianę warunków technicznych, które musi spełniać pokrycie dachowe
 • termomodernizację obiektu
 • wadliwe wykonanie połaci przez niewyspecjalizowaną kadrę
 • siły natury, zdarzenia losowe
W związku z tym, że modernizacja połaci dachowych jest często najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym zadaniem, każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. W tym celu niezbędna jest wizja lokalna oraz ustalenie z inwestorem zakresu prac. Ze względu na wieloletnie doświadczenie przy tego typu realizacjach możemy zaproponować optymalne, a zarazem bezpieczne i estetyczne rozwiązania. Zaproponujemy Państwu jakich należy użyć materiałów oraz w jakiej technologii wykonać prace.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo techniczno - organizacyjne
 • wymiana pokrycia dachowego
 • nowa izolacja przeciwwodna z zastosowaniem technologii osuszania starej powłoki
 • wykonanie izolacji termicznej oraz wyprofilowania niezbędnych spadków w celu odprowadzenia wody
 • wymiana obróbek blacharskich i orynnowania
 • montaż dodatkowych akcesoriów dachowych wraz z izolacją i obróką
Nasza kadra posiada niezbędne kwalifikacje, które pozwalają na prawidłowe i bezpieczne wykonanie powierzonych prac.

Poniżej przykładowe realizacje naszej firmy.
Zapraszamy do kontaktu.